in

sadsad OMGOMG LOLLOL NiceNice AngryAngry CoolCool

Dit is hoeveel mensen er per dag zelfmoord plegen

In 2018 hebben in Nederland 1.829 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Dit waren er 88 minder dan het jaar daarvoor, maar als we kijken naar een tijdlijn van 10 jaar is het aantal zelfdodingen fors gestegen. 113 zelfmoord heeft alle feiten en cijfers op een rijtje gezet.

Elke dag overlijden er 5 mensen aan zelfdoding

In 2018 kwam zelfdoding relatief vaak voor in Zeeland en Flevoland. Van de 1829 mensen overleden 1.176 mannen tegenover 653 vrouwen door zelfdoding. Gemiddeld maken twee keer zo veel mannen als vrouwen een einde aan hun leven. 6 op de 10 zelfdodingen vindt plaats op middelbare leeftijd (40 tot 70 jaar). Risicogroepen zijn vooral werklozen, voortijdig schoolverlaters, mensen met een uitkering en mensen in de bijstand. Ook is de kans op zelfmoord groter onder gescheiden mensen of verweduwden. Onder jongeren is het aantal zelfdodingen echter weer terug naar het oude niveau.

Van denken aan zelfmoord naar doen; het suïcidale proces

Tussen denken aan de dood en het plegen van zelfmoord zit een hele weg. Gelukkig komt niet iedereen aan het eind van dit proces. Het begint vaak met vage gedachten, zoals ‘Ik zou willen dat ik er niet meer was’. Na verloop van tijd kunnen deze vage gedachten concreter worden: ‘Ik wil er niet meer zijn. Ik wil dood’. Uiteindelijk ontstaat er een plan: ‘Ik ga vanavond zelfmoord plegen en ik weet ook al hoe’. Met iedere stap neemt ook het gevaar op een poging tot zelfmoord toe.

Bekijk ook:
Heb jij ook het gevoel dat je wordt gestalkt door Google?

Onzichtbaar

Niet altijd kun je zien aan iemand, of weet je van iemand dat hij/zij aan de dood denkt. Vaak gebeurt het dat mensen niet met anderen over hun gedachten aan zelfmoord willen praten, bijvoorbeeld omdat ze zich schamen, bang zijn veroordeeld te worden of denken dat niemand hen kan helpen. Het is echter juist zó belangrijk om hulp te zoeken en de gedachten bespreekbaar te maken om het proces om te keren.

Wil je meer informatie, hulp, of hulp voor een ander? Bel het nummer 0900-0113.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.