Gaat de spoedwet onze vrijheid aan banden leggen? 12
Saved Read later
Deel dit bericht

Gaat de spoedwet onze vrijheid aan banden leggen?

“De gezondheidscrisis is voorbij maar een nieuwe crisis dreigt. Het gaat om onze vrijheid, de levensvreugde trekt weg uit de maatschappij, de economie stort in elkaar, de grondrechten worden ingeperkt. We mogen dat niet laten gebeuren.” Dit is de reactie van Tweede Kamerlid Theo Hiddema op de nieuwe spoedwet. En hij is zeker niet de enige, er wordt namelijk vanuit meerdere hoeken verontwaardigd gereageerd op dit nieuwe wetsvoorstel van het kabinet.

Vervanging noodverordeningen

Het doel van de spoedwet is om de noodverordeningen te vervangen door een wet waarin deze maatregelen zijn vastgesteld. De regering wil van de noodverordeningen af omdat gemeenteraden en burgers geen inspraak in deze maatregelen hebben doordat de burgemeester hierover gaat. Ook kunnen burgers zo'n verordening niet aanvechten bij de rechter.

Korte inhoud spoedwet

Gaat de spoedwet onze vrijheid aan banden leggen? 16In de spoedwet staat bijvoorbeeld dat het verboden is om op straat geen veilige afstand tot anderen te houden, dat het verboden is om op bepaalde openbare plekken te zijn, dat het verboden is een evenement te organiseren, dat het kabinet hygiënemaatregelen verplicht kan stellen en dat het kabinet bepaalde beroepsuitoefeningen mag verbieden. Ook kan het kabinet met de wet nieuwe ministeriële regelingen uitvaardigen. Inmiddels heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel al goedgekeurd.

Kritiek

Gaat de spoedwet onze vrijheid aan banden leggen? 17De mensen die zich tegen deze spoedwet uitspreken vinden dat de spoedwet de overheid veel te veel macht geeft. Er is zelfs een petitie ´nee tegen de spoedwet´ gaande, die opmerkelijk veel steun krijgt. Willem Engel is een van de initiatiefnemers van deze petitie. Hij is laborant geweest, waarbij hij door zijn jarenlange studie naar aerosolen (naar eigen zeggen) veel verstand heeft van de werking van dit virus. Hij legt uit waarom hij tegen het wetsvoorstel is:

 ‘Het is in strijd met de grondwet. De onschendbaarheid van het lichaam, het niet binnendringen van een huis, het recht van demonstratie, alles wordt opgeschort door deze wet. Het zorgt voor willekeur en is niet proportioneel.'

De petitie is inmiddels al ruim 300.000 keer getekend.

Specifieke punten waar veel mensen over struikelden was het vastleggen van de corona-app in de wet en de mogelijkheid van de politie om in te grijpen bij mensen thuis als zij zich niet aan de corona-maatregelen houden. Deze twee punten zijn inmiddels uit de wet geschrapt, omdat zoveel mensen het hier niet mee eens waren.

Bekijk ook:
Hoop, lef en trots: Dit zijn de plannen van het nieuwe kabinet

Maar bij deze kritiek blijft het niet. In het algemeen wordt een groot deel van de wettekst gezien als ondemocratisch en niet passend in deze tijd. Zo heeft ook de Raad van State, het belangrijksteadviesorgaan van het kabinet bezwaren. Zij stellen vast dat het (voorlopig) ontbreekt aan steun uit de samenleving voor dit voorstel en maken zich vooral zorgen over de onbepaalde duur en regelgeving in de wet die kan leiden tot schending van grondrechten.

Ook de Nederlandse Orde van Advocaten reageerde in het openbaar kritisch op de spoedwet: ‘Het wetsvoorstel maakt het mogelijk vergaande beperkingen van grondrechten en vrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken. Dergelijke ingrijpende beperkingen van bewegings-en vergadervrijheden zijn niet normaal, en behoren dat ook niet te zijn in een democratische samenleving.´

De minister mag alles zelf bepalenGaat de spoedwet onze vrijheid aan banden leggen? 18

Veel mensen maken zich het meeste zorgen over hun vrijheid. Zij denken dat de wet Nederland ondemocratischer maakt. Waarom denken zij dit? Welke punten in de wet wijzen hier volgens hen op? Ik zet ze even onder elkaar:

1) Ministers maken de regels en het parlement krijgt ze nagestuurd. Er is dus geen toestemming meer nodig van de Kamer, die krijgt de besluiten enkel achteraf te horen.

2) De minister kan regels opstellen over ´andere maatregelen die de kans op verspreiding van Covid-19 redelijkerwijze beperken´. Dit betekent dat de minister eigenlijk alles kan regelen (eventueel dus de corona-app alsnog invoeren of dat de politie wel in kan grijpen in huizen). Volgens de wet kan de minister deze maatregelen treffen, omdat het geen wetten worden genoemd.

3) Ook de burgemeester krijgt diverse bevoegdheden in de nieuwe wet. Het gaat daarbij om de ´bevoegdheden met betrekking tot het verlenen van ontheffingen, aanwijzingen en bevelen alsmede bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden.’ De burgemeester krijgt echter geen hele grote vinger in de pap. Er is bijvoorbeeld al een oplossing voor als het gemeentebestuur ‘niet de juiste beslissing neemt of handeling verricht’ in de ogen van het kabinet, of als het te veel treuzelt. Den Haag of de veiligheidsregio kan de zaken dan alsnog overnemen.

Bekijk ook:
Dit bedrag kost een tbs-behandeling per jaar

Wim Voermans is hoogleraar Staatsrecht en reageert geschokt op het voorstel:

‘Het ontwerp levert ons mogelijk voor een lange periode uit aan bestuur per ministersdecreten’. 

De hoogleraar heeft een blog geschreven met een document waarin hij deze missers aan de hand van de wettekst laat zien. Dit wordt op sociale media massaal gedeeld. ‘Het is onbestaanbaar, als je tenminste een achtergrond in wetgeving hebt, dat je werkt met hoofdzakelijk besluiten die pas achteráf naar de Kamer gaan,’ aldus Voermans. ‘Zo werkt het niet in een democratie,’ betoogt hij, ‘je wilt dat volksvertegenwoordigers vooraf mee kunnen bepalen.’

Waarom wil de overheid zoveel macht?

Ook zijn er zijn er mensen die zich afvragen of de noodwet nog wel nodig is. Melchior Verbon van de Marechaussee heeft hier het een en ander over te zeggen. Hij vindt de spoedwet ´in strijd met de eed´ vanwege het ondemocratische karakter ervan. Hij laat weten: ´Ik stond gewoon voor de vrijheid en de vrede en de veiligheid van Nederland. Daar heb ik mij ruim 23 jaar voor ingezet, en dat wordt nu te grabbel gegooid, eigenlijk, die vrijheid.´Presentator Flavio Pasquino licht toe: ´In de spoedwet wordt de 1,5 meter wet en kan leiden tot grove boetes en een strafblad. Ook krijgen burgemeesters lokaal alle macht. Een situatie die eng totalitair is, en dat voor de bestrijding van een virus dat al min of meer is uitgedoofd nu de IC´s bijna coronavrij zijn met nog maar 75 Covid-19 patiënten.  En daarom rijst de vraag: waarom wil de overheid zoveel macht?´ Ook belicht Theo Hiddema nog dat de massale demonstraties niet hebben geleid tot extra besmettingen, het geeft hem te denken over het nut van de 1,5-meter-samenleving. Vol verontwaardiging betoogt hij in de Kamer:

´Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de 1,5-meter-samenleving buiten de deur iets bijdraagt aan de afweer tegen het virus. Het is er gewoon niet.´

Ook hierover lopen de meningen dus erg uiteen.

De toekomst zal leren hoe het uiteindelijk allemaal verder zal gaan met het coronavirus en de uitwerking ervan op ons land. Zal alles over tien jaar anders zijn of zal het allemaal wel meevallen?

7 Comments

 1. Isao Reply

  Op 24 maart 1933 trad in Duitsland het “Ermachtigungsgesetz” in werking. Voluit; Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich. Deze noodwet zou voor vier jaren geldig zijn en werd ook wel de “wet ter ontbinding van het parlement” genoemd. De inhoud hiervan gaat verder dan onze Spoedwet, maar kent ook meerdere overeenkomsten. Zeker in het oorspronkelijke ontwerp. Het vergelijken van beide wetten kan slapeloze nachten veroorzaken.

 2. Erwin Sengers Reply

  En de vogels die vliegen van Oostzaan naar Nieuwegein

  Gebaseerd op: https://www.youtube.com/watch?v=Qwv2fb-SzCo&feature=youtu.be

  Als we de durf hebben om even door de drukte van Jay heen te kijken en luisteren, en wegblijven van onze weerstanden, dan krijgen we met dit interview veel en inhoudelijke informatie over het voornemen om in Nederland een spoedwet te introduceren en waarom we dit NIET moeten willen.
  De neveneffecten die de corona spoedwet heeft op de volksgezondheid worden nergens afgezet tegen de schade die in meer algemene zin wordt aangebracht aan onze samenleving:

  Er is geen inhoudelijk bewijs dat de anderhalve meter maatregel werkt
  Er is wel bewijs dat ‘knuffelen’ ons welzijn verbetert en dat het constant voelen van angst niet goed is voor je gezondheid.
  Er is zeker bewijs dat uitgestelde zorg tot meer overlijdens lijdt.
  Er is bewijs dat goed ventileren helpt bij het voorkomen en genezen van luchtwegaandoeningen.
  Er is bewijs dat een mondkapje helpt tegen het ‘aanhoesten’ van druppeltjes.
  Er is bewijs dat de nevenschade van een spoedwet substantieel zal zijn.
  Er is bewijs dat het ziekteverloop van Corona overal ongeveer hetzelfde verloopt, ongeacht de maatregelen.
  Er is bewijs dat de overheid een bijdrage levert aan het onnodig verspreiden van angst.

  Conclusie:
  Er is nooit sprake geweest van een ‘intelligente lockdown’ om reden dat besluiten steeds werden genomen op basis van onvolledige informatie. Politiek geëngageerde maatregelen volgden.
  We leven momenteel in een land waar ‘de noodverordeningen ons leven bepalen’ (..) en we worden als ‘crimineel bestempeld’, als we ons niet aan de afstand ten opzichte van elkaar houden?
  “We zien – als samenleving – onze zorgen niet weerspiegeld in de voorgenomen maatregelen” (..). “Vrijheid of gezondheid is een vals dilemma”(..) Een keuze waarvoor we niet mogen worden gesteld.
  We worden door onze eigen democratisch bestel buitenspel gezet en er lijkt momenteel geen afdoende – individuele of collectieve – bescherming van onze belangen door onze overheid te verwachten?

  Advies: Laat nu een tegengeluid horen !
  Stel alle C maatregelen, die eenzijdig worden opgelegd, en niet kunnen rekenen op brede instemming, uit.

  Met dank voor het interview dat heeft bijgedragen aan de inhoudelijke discussie die juist nu moet worden gevoerd.

 3. pieter Reply

  Rutte legt nu al beperkingen op aan de bevolking, terwijl hij niet weet wat het mortualiteits cijfer van Covid 19 is. Het mortualiteits cijfer is vrijwel gelijk aan een stevige griep golf. Dus Rutte neemt beslissingen zonder de feiten te kennen. Daarom mag die spoedwet er zeker niet komen. Als dergelijke ongeschikte personen carte blanche kunnen krijgen, is dat zeer gevaarlijk. Want met die spoedwet hoeven ze nergens verantwoording af te leggen en kunnen doen wat zijn wel ok vinden.
  Zie hier het gestuntel van Rutte:

  https://www.youtube.com/watch?v=qu52_C2IVX4

 4. Anoniem Reply

  Nederland is geen democratie meer maar een dictatuur aan het worden VVD wil de macht niet afgeven ze willen zelfs de verkiezingen uitstellen ze zijn bang dat de PVV en Forum voor Demcratie te groot worden datbis mijn denk wijze hierover

 5. maurizio Reply

  ik ben duidenlijk tegen tegen de spoedwet net als andere gezonde nederland met gezondverstand , zo elke nederland die hun vrijheid houden , weg met die spoedwet dus !

 6. Jan krams Reply

  Door deze wet krijgen alle complot theorie denkers gelijk!

  Laat de regering nou eens duidelijkheid geven wat er daadwerkelijk achter zit!

  1. Alex van Mechelen Reply

   Precies Jan.
   We weten nu dat er sinds eind mei nauwelijks nog corona-doden vallen en dit virus zich eigenlijk wereldwijd gedragen heeft als ieder virus door de eeuwen heen. Ik ben dan ook zeer benieuwd wat voor argumenten de politiek aan kan dragen om dit voorstel er doorheen te drukken.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1.6k

Log In

Or with username:

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.