in

Mensen met schulden krijgen ademlucht tijdens coronacrisis

Hoewel het coronavirus tot nu toe veel verdriet en onrust heeft veroorzaakt, zorgt het ook voor een beetje opluchting bij sommige mensen. Mensen met schulden bijvoorbeeld. De overheid heeft besloten minder hard op te treden tijdens de coronacrisis. Je kunt nu een uitstel van betaling aanvragen als je financieel getroffen bent door het coronavirus. Ook zijn deurwaarders gevraagd om terughoudend te zijn wat betreft beslagleggingen.

Minnelijke oplossingen

Het CJIB heeft een brief gestuurd naar de deurwaarderskantoren waar zij mee samen werken. Zij moeten zo veel mogelijk zoeken naar minnelijke oplossingen en beslag leggingen op banktegoed, salaris, eigendommen en woningen zo veel mogelijk vermijden.
Ook het DUO heeft besloten om de studenten wat lucht te geven. Studenten die de studieschuld niet meer kunnen betalen hoeven niet bang te zijn voor een deurwaarder. Het Duo zal tijdens de coronacrisis geen vorderingen aanleveren bij het CJIB.

Boetes moeten wel betaald worden

Het spreekt natuurlijk wel voor zich dat de boetes alsnog betaald moeten worden. Dit is ook het geval voor bestaande betalingsregelingen. De betalingsregelingen die al lopen kunnen worden verlaagd of zelfs tijdelijk stopgezet worden. Het uitgangspunt is dus wel dat de boetes betaald moeten worden, maar dit kan dankzij de coronacrisis ook later gebeuren.
Door deze maatregelen komt de overheid een oproep van de Armoedecoalitie tegemoet. Het kabinet wilt vermijden dat burgers die het al financieel moeilijk hadden nu als gevolg van het coronacrisis nog meer in de problemen zouden komen.

Contributor

Geschreven door Sandra Vernon

Hallo, ik ben Sandra! Ik ben 22 en oorspronkelijk kom ik uit Zeeland maar ik woon sinds 2018 in Ridderkerk, verhuisd voor de liefde. Bij die verhuizing kwam ook gelijk de titel stiefmoeder, gratis en voor niets! Alhoewel ik liever bonus moeder gebruik, het woord stiefmoeder heeft zo'n negatieve reputatie dankzij Disney. Ik ben graag op de hoogte van wat er allemaal om ons heen gebeurt en schrijf hier dan ook graag over als ik er tijd voor kan vinden. Met drie kinderen in huis is tijd voor jezelf niet altijd even makkelijk te vinden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

      Opnieuw schapen illegaal geslacht voor vlees in regio Deventer

      Een tijger in je woonkamer