More stories

  • Teslasuit Gloves

    voel dingen die er niet zijn!

    Het was al bekend dat de Playstation 5 wordt uitgerust met haptische feedback. Haptische feedback houdt in dat je voorwerpen […]