Trending.nl is het platform om jouw product of dienst extra onder de aandacht te brengen. Bezoekers van Trending.nl zijn graag op de hoogte van de laatste trends en nieuwste producten en zijn niet verlegen om dit te delen via social media. Als adverteerder kun je hierop inspelen door samen met ons een campagne op maat in te zetten en jouw bereik te vergroten.

Artikelen op maat (branded content)

Kies voor één of meerdere artikelen op maat, met of zonder Facebook promotie.

Branded content bestaat uit een door ons geschreven artikel gericht op jouw product of dienst. Wij zorgen ervoor dat het artikel de juiste tone of voice heeft en goed aansluit bij het publiek van Trending.nl voor een optimaal resultaat. Alle artikelen blijven permanent op de website staan.

Onze creatieve trendwatchers gaan geen uitdaging uit de weg maar als we van mening zijn dat jouw product of dienst niet goed aansluit bij Trending.nl dan laten we dit van tevoren weten.

Adverteren bij Trending.nl

  • Wij denken actief mee voor een optimaal resultaat
  • Creëer meer vertrouwen in jouw product of dienst
  • Grotere kans om viraal te gaan op social media
  • Scherpe all-in tarieven zonder contracten
  • Draagt bij aan een betere vindbaarheid in Google

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact op via het formulier hieronder

    All collections are disabled.