More stories

  • Scriptie printen: dat kan beter!

    Het woord uitspreken is voor velen al lastig, laat staan hoe de uiteindelijke, tijdrovende periode, die ‘de scriptie’ heet, er […]